Verksamheten

 

Nianfors Bruksherrgård startade behandlingshemmet 1989. Åren har gett oss värdefull erfarenhet och kunskap om missbrukande kvinnors självförtroende, då de ofta varit misshandlade och inte har något egenvärde. Vår behandling består av gruppterapi utifrån AA:s tolvstegsprogram. Behandlingstiden anpassas individuellt men ligger generellt på fyra månader till 1 år. Under det året bygger vi upp kvinnornas självförtroende och lär dem bland annat att ta ansvar, lösa konflikter, att bearbeta sina känslor och värderingar samt hjälper dem att hitta en meningsfull fritidssysselsättning.

Behandlingen består av:

- Gruppterapi utifrån AA:s tolvstegsprogram.
- Aktivt arbete med att förändra synsätt och värderingar kring kriminalitet med Gunnar Bergströms Kriminalitetsprogram som grund.
- Aktivt arbeta med att kunna hantera ett hälsosamt och fungerande förhållningssätt till mat.
- Att delge sina åsikter, att ta ansvar och lösa konflikter.
- Att bearbeta sina känslor och värderingar.
- Rättigheter och skyldigheter i ett samhällsperspektiv.
- Uthållighet och samarbetsförmåga. Planera och genomföra ett arbete, enskilt och i grupp.
- Akupunktur och massage.
- Bygga upp relationer till sina anhöriga.
- Anhörigdagar fyra ggr/år bestående av information och rådgivning.
- Reda ut sin ekonomiska situation.
- Hitta en meningsfull fritidssysselsättning.
- Förberedelse och inträde i arbetsliv och övriga sociala sammanhang.