Utsluss

 

I den sista delen av behandlingen får kvinnorna flytta till Iggesund och träna på att bo ensam i någon av våra ettor. Här utökas praktiken till fyra dagar i veckan á fyra timmar, alternativt att gå i skola. En dag i veckan är hon planerat på herrgården för att ha samtal och delta i behandlingsarbetet där. Kvinnorna ska här träna på att ta sig till och från praktik/möten/träning och andra fritidsaktiviteter. Under helgerna ska helgaktiviteter planeras om de inte följer med på herrgårdens aktiviteter.

I utsluss ingår:

-Praktik fyra dagar per vecka á fyra timmar alt. skola
-Eget busskort för att träna på att ta sig på de olika aktiviterna
-Skriva veckoplaneringar och veckomatsedel
-Sköta och ta hand om sitt hem
-Individuella samtal
-Individuella uppgifter