Mellansluss

 

Mellansluss är en lägenhet 200 meter från Herrgården där kvinnorna får bo två och två.

Här börjar man praktisera två dagar i veckan och övrig tid är man med i det som sker på herrgården med redovisningar och andra aktiviteter.

I mellansluss får kvinnorna matpengar och ska planera, handla och laga sin egen mat, detta sköter de tillsammans eller var och en för sig.

I mellansluss får kvinnorna träna på att ta mera och mera ansvar.

I mellansluss ingår:

-Praktik två gånger i veckan à fyra timmar
-Ta ansvar och sköta lägenheten
-Ansvara för matpengar och planera, inhandla och laga mat
-Delta i herrgårdens aktiviteter och grupper
-Individuella samtal
-Individuella uppgifter