De fem byggstenarna

 

Behandlingen bygger på dessa fem byggstenar:

12-stegsprogrammet

Anhöriga – att bygga upp relationen till sina anhöriga

Ekonomi – att reda ut sin ekonomiska situation

Fritid – att hitta en meningsfull fritidssysselsättning

Kriminalitet – att titta på och jobba med sin kriminella bakgrund utifrån Gunnar Bergströms Kriminalitetsprogram