Fas 4

 

I Fas 3 är kvinnorna i stort sett helt självgående. Hon bor i egen lägenhet och har sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete. Hon har fortfarande kontinuerlig kontakt med behandlingshemmet. Hon får komma ut till Herrgården efter eget önskemål.

I Fas 4 ingår:

- Sköta sin ekonomi
- att gå på minst ett AA/NA-möte/vecka
- att sköta sitt hem och följa hyresvärdens regler
- telefonkontakt med Nianfors Bruksherrgård minst 1 gång/vecka
- träffa Kontaktpersonen på Nianfors minst 1 gång/månad
- får, om hon önskar, delta vid Anders Janssons föreläsningar
- att efter eget ansvar ta kontakt med personalen om/när hon behöver
- planera och genomföra fritidsaktiviteter
- att upprätthålla kontakten till anhöriga